Koncentrationsbesvær

 • Koncentrationsbesvær er ofte forbundet med stress i hverdagen. Også psykiske lidelser, som er tæt relateret til stress, kan forårsage koncentratonsbesvær - f.eks. ADHD og angstlidelser.
 • Behandling af koncentrationsbesvær tager udgangspunkt i den underliggende årsag og involverer typisk livsstilsændringer og evt. også naturlægemidler.
 • Her kan du læse mere om, hvad koncentrationsbesvær kan skyldes og hvordan det behandles.

 

Koncentrationsbesvær er mangel på koncentration

 

Årsagen til koncentrationsbesvær er ofte stress

 

 

 

Følgende naturlægemidler anbefales mod koncentrationsbesvær:

 

 

Produkterne ovenfor er begge godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af koncentrationsbesvær.

 

 

Generel information

 

De fleste mennesker lever i dag et hektisk – og ofte stresset – liv. Mange prøver konstant at afbalance de daglige forpligtigelser – familie, arbejde, venner osv. I midten af alt dette sker det undertiden, at vi mister grebet om os selv. Vi varetager mennesker omkring os, men glemmer os selv og ender derfor med at blive stressede.

 

Når en person er stresset eller er pålagt en for tung arbejdsbyrde, sker det ofte, at vedkommende oplever flere forskellige psykiske og fysiske problemer – koncentrationsbesvær kan være ét af disse. Udover at være stresset og under meget arbejdspres, kan der være andre årsager til at man pludselig ikke er i stand til at koncentrere sig.

 

For at kunne behandle eller afhjælpe koncentrationsbesvær er man nødt til først at identificere de underliggende faktorer, der forårsager den manglende koncentration.

 

Vi oplever alle koncentrationsbesvær, men hvis ikke man kan finde årsagen til koncentrationsbesværet, kan det være nødvendigt at opsøge læge.

 

 

Årsager til koncentrationsbesvær

 

Som nævnt i indledningen til denne artikel kan der være mange forskellige årsager til koncentrationsbesvær – de mest almindelige er:

 

 • Angst eller frygt
 • Stress
 • Frygt
 • Arbejdsbyrde
 • Søvnbesvær
 • Pskologiske årsager (f.eks. kan dagdrømmeri, dårlig samvittighed, skyldfølelse, flovhed osv. være årsag til koncentrationsbesvær)
 • ADHD (en af primære årsager til koncentrationsbesvær hos børn og unge)
 • Miljømæssige faktorer (f.eks. støj/larm, forurening, temperaturudsving, utrygge omgivelser osv.)
 • Dårlig- eller fejlernæring (inkl. jernmangel)
 • Medicin
 • Narkotika
 • Alkohol
 • Problemer med personlige relationer (f.eks. med ens partner, forældre, nabo, arbejdsgiver osv.)
 • Irlen syndrom (en tilstand, der ofte forveksles med dysleksi og kan medføre koncentrationsbesvær og træthed ved læsning)

 

Midlertidigt koncentrationsbesvær

 

Følgende faktorer kan muligvis påvirke eller udløse et midlertidigt, kortvarigt koncentrationsbesvær:

 

 • Sult eller tørst
 • Væskemangel eller dehydrering
 • Søvnmangel
 • Ændringer i kostmæssige- eller stimulansmæssige vaner (f.eks. brat ophør af indtag af sukker, kaffe, fast food, rygestop osv.)

 

 

Overgangsalder

 

Mange kvinder oplever koncentrationsbesvær i forbindelse med overgangsalderen (både i perioderne før og efter overgangsalderen og i selve overgangsalderen).

 

Koncentrationsbesvær som symptom på overgangsalder beskrives ofte som om, at det “kommer ud af det blå”, hvilket kan være skræmmende, idet det er uventet.

 

Der kan være flere årsager til at kvinder generelt oplever koncentrationsbesvær, men for kvinder i overgangsalderen er årsagen klar; de hormonelle udsving.

 

 

Hvornår bør man opsøge læge?

 

Inden du opsøger læge pga. koncentrationsbesvær, bør du overveje følgende:

 

 1. Overvej hvor lang tid siden det er, at du sidst har taget en pause – fra det daglige liv, fra forældrene, fra arbejdet eller noget helt fjerde.
 2. Sov mere – hvis du kan.
 3. Undgå rejse – mange mennesker der rejser meget, oplever perioder med koncentrationsbesvær.
 4. Vær opmærksom på udsving i koffeinforbrug, idet koffein kan bidrage til koncentrationsbesvær.

 

Tegn på alvorlige underliggende tilstande

 

Uden at stille en endelig diagnose kan man selv være opmærksom på tegn og symptomer på mere alvorlige sygdomme og tilstande, der optræder samtidig med koncentrationsbesvær:

 

 • Svaghedsfølelse og svimmelhed kan som symptomer i kombination med koncentrationsbesvær være tegn på anæmi – dette er især vigtigt hvis det drejer sig om et barn, idet anæmien kan medføre vækstproblemer.

 

 • Hold øje med usammenhængende tale, høj puls og generelt hukommelsestab ved koncentrationsbesvær. Hvis disse symptomer optræder sammen, bør du opsøge læge.

 

 • Koncentrationsbesvær, der følger efter fysiske traumer i hovedet som f.eks. slag, fald eller hårde tryk, kan være tegn på hjernerystelse, hvilket kræver lægetilsyn.

 

 

 • Vær opmærksom på dit humør; hvis du føler dig trist eller besværet i mere end 2 uger, kan dette indikere en depression, hvilket kræver behandling.

 

 

Behandling af koncentrationsbesvær

 

Det første, man bør prøve for at forbedre koncentrationsevnen (slippe af med koncentrationsbesværet), er at finde den konkrete årsag til, at man oplever koncentrationsbesvær.

 

Det næste skridt er naturligvis at forsøge at behandle årsagen. Dette kan typisk gøres vha. enkelte livsstilændringer.

 

Livsstilsændringer

 

Mennesker, der har koncentrationsbesvær, er nødt til at foretage livsstilsændringer såsom at stoppe eller mindske indtaget af alkohol, sukker, koffein osv.

 

En sund kost kan desuden også være løsningen; typisk kan mangel på bestemte næringsstoffer såsom omega 3 og omega 6 være en del af årsagen til koncentrationsbesværet. Dette mener man skyldes, at disse stoffer er essentielle for, at vores hjerner fungerer optimalt (de fleste mennesker i dag ikke indtager tilstrækkelige mængder af disse stoffer).

 

Mangel på motion er en anden faktor, der kan bidrage til koncentrationsbesvær. Dette skyldes bl.a. kroppens naturlige behov for fysisk aktivitet samt mangel på stimulans og frigivelse af bestemte kemiske stoffer i hjernen.

 

Søvnmangel eller dårlig søvn er desuden ofte årsag til koncentrationsbesvær. At sikre sig at man sover de fornødne 8 timer – eller det der nu skal til for at dække det individuelle søvnbehov – er vigtigt for at undgå koncentrationsbesvær (se evt. artiklen søvnløshed herom).

 

“Hjernegymnastik” som f.eks. matematik, puslespil eller brætspil kan i øvrigt have en forebyggende effekt på koncentrationsbesvær.

 

 


 

Følgende naturlægemidler anbefales mod koncentrationsbesvær:

 

 

Produkterne ovenfor er begge godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af koncentrationsbesvær.

 


 

 

Relaterede artikler: stresshåndtering, angst symptomer, angstlidelser, angstanfald