Trælår

 • Et trælår er den populære betegnelse for, det der på fagsprog kaldes "lårkontusion" eller "quadricepkontusion". Dvs. en blodansamling som følge af et direkte traume på forsiden af låret.
 • Normalt opstår skaden i sportsgrene, hvor låret let kan ramme en modspillers knæ. Typiske symptomer er stramning i låret, besvær med at bøje knæet og evt. også hævelse og smerte.
 • Akut skadesbehandling er afgørende for at forhindre, at skaden forværres yderligere.

 

Trælår

 

Ved et trælår er det især musklen Retcus fermoris, der udsættes

(Klik på billedet for større version)

 

 

 

 

 

Hvad er et trælår?

 

Trælår kaldes på fagsprog lårkontusion eller quadricepskontusion. Skaden opstår ved et direkte traume på forsiden af låret – især musklen Rectus femoris er udsat.  Som oftest skyldes et trælår et slag eller stød i forbindelse med sportsgrene såsom fodbold og håndbold, hvor låret let kan rammes af en modspillers knæ.

 

Et slag eller spark kan påføre musklerne større skade, end man umiddelbart skulle tro. Derfor bør et trælår tages alvorligt og behandles med respekt. Det beskadigede muskelvæv samt trykket fra blødningen kan give kraftige smerter.

 

 

Den fysiologiske årsag til trælår

 

Følgende fysiologiske årsager til trælår definerer hver for sig skadens alvorlighed:

 

 • Intramuskulær blødninger: Såfremt akut skadesbehandling mislykkes eller udelades, kan blodansamlingen inde i låret blive så kraftig, at en operaton kan blive nødvendig. Især hvis skaden opstår dybt inde i en muskel og den omgivende hinde er intakt, kan det være svært for blodansamlingen at løbe væk. I så fald er der overhængende risiko for en permanent muskelskade, idet trykket udløser en betændelsesreaktion, som får muskelcellerne til at svulme op, hvillket kan beskadige kar og nerver.

 

 • Intermuskulære blødninger: Hvis muskelhinden derimod er bristet, fordeles blødningen over et større område. Selvom blodansamlingen i så fald givetvis ser voldsommere ud, er dette rent faktisk at foretrække, eftersom trykket er begrænset, hvilket mindsker risikoen for permanent skade og øger sandsynligheden for at blodansamlingen går væk af sig selv.

 

 

Symptomer

 

Som udgangspunkt er et knæled, som ikke kan bøjes mere end 90° efter et direkte traume på forsiden af låret en indikation på et trælår. Symptomerne kan variere afhængig af, hvor alvorlig skaden er.

 

Følgende symptomer kan bruges til at diagnosticere trælårets alvorsgrad:

 

Mild form for trælår

 

 • Knæleddet lader sig ikke bøje mere end 90°
 • Stramning i låret
 • Kan ikke gå ordentligt
 • Sandsynligvis ikke meget hævelse
 • Forsøg på at strække knæet vil sandsynlivis ikke medføre meget smerte
 • Næsten fuld bevægelighed, når du ligger på maven og bøjer knæene

 

 

Moderat form for trælår

 

 • Knæleddet kan kun bøje mellem 45° og 90°
 • Kan ikke gå ordentligt
 • Lejlighedsvist pludselige jagende smerter under aktivitet
 • Mulig hævelse
 • Trykken på musklerne forårsager smerte
 • Strækning af knæet medfører smerte
 • Kan ikke bøje knæet helt

 

 

Alvorlig form for trælår

 

 • Knæleddet er ikke i stand til at bøje over 45°
 • Kan ikke gå ordentligt uden hjælp af krykker
 • Voldsomme smerter
 • Voldsom hævelse ses med det samme
 • Forvent en skadesperiode på mellem 3 og 12 uger

 

 

Hvornår bør man opsøge læge?

 

Opsøg straks lægehjælp, hvis du ud over ovenstående symptomer på et trælår samtidig oplever én eller begge af følgende symptomer:

 

 • Føleforstyrrelser
 • Blålig overflade i underben eller fod

 

 

Behandling for trælår

 

Akut skadesbehandling er altafgørende, da skaden forhindres i at udvikle sig (yderligere). Hvis behandlingen udføres korrekt og hurtigt kan man være heldig at undgå et trælår eller i det mindste “nøjes” med et mindre trælår.

 

En succesrig behandling kan hermed betyde, at du undgår en længerevarende skadespause.

 

Det gælder om at standse blødningen inde i låret hurtigst muligt ved en akut skadesbehandling i form af RICE.

R.I.C.E. proceduren påbegyndes hurtigst muligt efter skadens opståen og udføres i løbet af de førse 1-2 døgn.

 

RICE er en forkortelse af fra de engelske begreber: Rest, ice, compression og elevation.

 

Forneden har vi forsøgt at fordanske betegnelsen, så den er lettere at huske.

 

 • Ro: Hvile er vigtigt for helingen i skadens tidlige fase.
 • Is: Isbehandling dæmper eller standser blødninger og hermed også hævelser.
 • Compression: Et stærkt elastikbind eller en bandage kan mindske blødningen
 • Elevation: Benet løftes for at modvirke hævelser

 

Læs mere om RICE-proceduren her

 

 

For yderligere at kæmpe smerterne forbundet med et trælår kan du tage smertestillende håndkøbsmedicin.

 

Kun i yderst sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne blodansamlingen ved en operation.

 

 

 

Relaterede artikler: fibersprængning, blå mærker