Øjnene og synet

Øjnene og synet

Flimmer for øjnene

Flimmer for øjnene forårsages enten af øjendefekter, sygdomme eller…

Hallucinationer

Hallucinationer skyldes en forveksling af information i menneskets hjerne…

Synsforstyrrelser

Synsforstyrrelser inkluderer tågethed, uklarheder, dobbeltsyn, lysende…

Blodsprængte øjne

Blodsprængte øjne skyldes typisk overanstrengelse eller anvendelse…