Angst – behandling

 • Behandling af angst giver generelt resultater inden for relativt kort tid. Det er dog langt fra alle former for behandling, der egner sig lige godt til alle patienter.
 • Hvordan angst behandles, afhænger i høj grad af typen og alvorsgraden af den enkelte angstlidelse.
 • Angstbehandling tager normalt udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi - evt. kombineret med angstdæmpende medicin. Se oversigten over behandlingsmuligheder her.

 

angst behandling

 

Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive behandlingsteknikker mod angst

 

 

For supplerende information om behandling af angst henvises til artiklen: angstdæmpende medicin, kognitiv adfærdsterapi

 

 

 

Generelt om angstbehandling

 

Angst og angstlidelser reagerer almindeligvis meget positivt på behandling – og ofte opnår man resultater inden for relativt kort tid.

Den specifikke metode til behandling afhænger af den pågældende type angstlidelse samt dens omfang og alvorlighed.

 

Det er ikke alle typer behandling, der egner sig lige godt til alle patienter. Typisk skal man kende årsagerne til angsten og vide en del om angstens natur, inden man kan afgøre, præcis hvilke behandlingsformer, der vil være de optimale.

 

I nogle tilfælde er det desuden nødvendigt at prøve flere forskellige behandlinger, inden man finder den eller dem, der virker.

 

De fleste angstlidelser behandles med kognitiv adfærdsterapi, angstdæmpende medicin eller en kombination af begge. Nyere undersøgelser peger desuden på, at der findes en række andre fordelagtige behandlingsmuligheder for angst.

 

 

Adfærdsterapi

 

Kognitiv adfærdsterapi og eksponeringsterapi er to effektive metoder til angst-behandling. De kan begge kategoriseres som adfærdsterapi, idet de fokuserer mere på adfærd end på underliggende psykologiske konflikter eller problematiske begivenheder fra fortiden.

 

Den adfærdsterapeutiske behandlingstilgang kombineres ofte med de teknikker, der er nævnt i afsnittet Øvrig angstbehandling. Succesfuld adfærdsterapi kræver almindeligvis mellem 5 og 20 ugentlige sessioner hos en specialist.

 

 • Kognitiv adfærdsterapi: Som navnet antyder, fokuserer kognitiv adfærdsterapi på tanker – eller kognitioner– udover adfærd og adfærdsmønstre. Når kognitiv adfærdsterapi anvendes til behandling af angst og angstlidelser, kan den hjælpe dig til at identificere og udfordre de negative tankemønstre og irrationelle overbevisninger, der driver og nærer din angst.

   

  Læs evt. artiklen: kognitiv adfærdsterapi

 

 

 • Eksponeringsterapi: Når eksponeringsterapi anvendes til angst behandling, udsættes (eksponeres) man for de ting man frygter i et sikkert, kontrolleret miljø. Ved hjælp af gentagende eksponeringer for den frygtede situation eller objekt – enten i din fantasi eller i virkeligheden – vinder du gradvist en større følelse af kontrol. Når du konfronterer og oplever din frygt uden at blive skadet eller lide overlast, mindskes din angst gradvist – og behandles derved.

 

 

 

Medicinsk behandling

 

Der findes flere forskellige typer medicin – som f.eks. antidepressiv medicin (antidepressiva) – der anvendes til angst behandling.

 

Al medicin, der anvendes til angst behandling er receptpligtig, og bør i øvrigt aldrig indtages uden forudgående lægekonsultation. Desuden skal medicinsk behandling overvåges af en autoriseret læge; herved sikres korrekt dosering og minimale bivirkninger.

 

Medicinsk behandling af angst er mest effektiv, når det anvendes sammen med adfærdsterapi.

Når man sammenligner patienter, der anvender denne kombinerede behandlingsform med dem, der kun behandles med medicin, viser det sig, at patienterne, der behandles kombineret, har en større reduktion af symptomer og en mindre risiko for tilbagefald.

 

For bestemte typer angstlidelser – som f.eks. fobier eller socialangst – kan medicin undertiden være nødvendig (eksempelvis lige inden boarding på et fly hos patienter, der lider af flyskræk).

 

Ved andre angstlidelser – som f.eks. obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) eller generaliseret angst – kan det være nødvendigt at indtage medicin i længere behandlingsperioder.

 

Medicin kan også anvendes kortvarigt mhp. at lindre eller mindske alvorlige symptomer, således at andre terapiformer kan anvendes.

 

Læs evt. artiklen: angstdæmpende medicin

 

 

Øvrig angstbehandling

 

Der findes adskillige nye muligheder for behandling af angst, der kan komplementere både medicin og terapi. Ved milde tilfælde af angst er disse ofte tilstrækkelig behandling i sig selv.

 

 • Træning: Motionstræning er en helt naturlig måde at behandle stress og angst på. Undersøgelser viser, at så lidt som 30 min. træning 3-5 gange pr. uge kan medføre en betydelig dæmpning af angsten. Når man træner, distraheres kroppen fra angst samt ængstelige tanker og følelser. For at få det mest mulige ud af træningen, bør man opretholde den over længere perioder – helst resten af livet.

 

 • Natur- og urtemidler: De naturlige lægemidler betragtes som værende alternativ behandling af angst. De videnskabelige beviser for, at urtmedicin eller andre naturlægemidler kan afhjælpe eller mindske angst, er begrænsede. Der er dog stort set ingen risiko ved at tage naturmedicin, der fås i håndkøb på apoteket, så denne behandlingsmulighed kan afprøves, hvis man ønsker.

 

 • Afslappelsesteknikker: Når afslappelsesteknikker praktiseres regelmæssigt, kan de mindske angst og forøge følelsen af afslappethed og generelt følelsesmæssigt velbefindende. Eksempler på afslappelsesteknikker kan være: meditation, progressiv muskelafslapning og visualisering. Der findes desuden en del teknikker fra østen såsom yoga, taiji og QiGong, der egner sig godt til denne form for behandling af angst.

 

 • Vejrtrækningsteknikker: Ved at anvende vejrtrækningsteknikker kan man lære at kontollere åndedrættet, der kan fungere som et slags værktøj til at regulere humøret og derved tøjle angsten. Det er bl.a. afbalanceringen af kroppens oxygenniveauer, der med til at genoprette denne balance. Der foreligger desuden videnskabelige beviser for, at vejrtrækningsteknikker kan hjælpe til at mindske varigheden og frekvensen af angstanfald.

 

 • Biofeedback: Ved biofeedback anvendes sensorer til at måle specifikke fysiologiske funktioner (som f.eks. hjertefrekvens, åndedræt og muskelspænding). Biofeedback lærer dig at kende og genkende din krops angstreaktion og hvordan du kontrolerer den vha. afslappelsesteknikker.

 

 • Komplimentære terapiformer: Disse er ikke deciderede behandlingsmuligheder for angst, men kan hjælpe kroppen til at slappe af og derved bidrage til behandling af angst. Eksempler på komplimentære terapiformer kan være: Shiatsu, Tuina, akupunktur, aromaterapi og Guasa.

 

 • Hypnose: Hypnose eller hypnoterapi anvendes nogle gange i kombination med kognitiv adfærdsterapi mod angst. Når man er i en dybt afslappet tilstand, kan hypnoterapeuten anvende forskellige teknikker til at hjælpe dig til at imødegå din frygt og betragte den fra nye synsvinkler.

 

 

 

Relaterede artikler: kognitiv terapiangstanfaldangstlidelser, angst, angst symptomer