Psykiske sygdomme og lidelser

Der findes en lang række psykiske sygdomme og lidelser, der kan opstå hos mennesket. I modsætning til mange af de fysiske problemer der kan ramme os, ved man forholdsvis lidt om de psykiske; årsagerne er svære at identificere, sygdommene er vanskelige at diagnosticere og behandlingen er endnu langt fra at være optimal.

De psykiske sygdomme og lidelser har desuden vidt forskellige symptomer og omfanget varierer meget fra patient til patient – og ofte også fra periode til periode hos den enkelte patient.