Symptomer

Et symptom er en følelse, fornemmelse eller en fysisk ændring, der af patienten opfattes som et tegn på sygdom – også selvom sygdom ikke nødvendigvis er til stede. Har man flere forskellige symptomer, er dette ofte tegn på et underliggende helbredsmæssigt problem.
 
Når en læge eller en behandler skal diagnosticere en sygdom, kan symptomerne indikere hvilken sygdom, patienten har. Symptomerne kan dog være ens for flere forskellige sygdomme, hvilket kan gøre det besværligt – eller umuligt – at stille en diagnose på baggrund af symptomer. Nogle sygdomme er desuden asymptomatiske, hvilket betyder, at de ikke medfører nogle symptomer.