Hvepsestik

  • Hvepsestik er normalt ufarlige. Dog kan stikket være alvorligt, hvis du er allergisk over for hvepsestik.
  • I modsætning til en bi kan en hveps stikke sit offer flere gange. Dog skal der mange hvepsestik til, før mængden af gift når op på mængden af gift fra ét bistik.
  • Her får du gode råd til, hvordan du behandler hvepsestik.

hvepsestik

 

For information om hvordan hvepsestik behandles henvises til artiklen behandling af hvepsestik

 

Følgende produkter anbefales til behandling af hvepsestik:

 

 

 

 

Forskellen på bi- og hvepsestik

 

I modsætning til honningbien kan den almindelige hveps både stikke og trække broden ud af huden uden besvær.

Dette betyder også, at en enkelt hveps kan stikke flere gange – uden problemer. Nedenfor kan du se forskellen på brodene hos hhv. en bi og en hveps:

 

Bistik og bibrod

Broden hos en bi er savtagget

 

Hvepsestik og hvepsebrod

Broden hos en hveps er strømlinet

 

Hvepsens evne til at kunne stikke flere gange, passer også til dens mere aggressive natur.

Ofte ses det også, at hvepse forsøger at stikke deres offer mere end én gang. Mængden af gift der leveres i hvepsestik er dog meget mindre end ved bistik.

 

Afhængig af hvilken type hveps der stikker, kan mængden af gift rangere fra så lidt som 2 mikrogram og op til 15 mikrogram. Et bistik derimod indeholder generelt 50 mikrogram.

 

Forskellen i denne volumen hænger naturligvis sammen med det faktum, at hvepsen kan stikke flere gange og bien kun én. Både bistik og hvepsestik kan udløse anafylaktiske reaktioner hos mennesket.

 

Selve “stikke-apparatet” hos en hveps består af en giftsæk, der indholder gift og et langt rør til æglægning (kaldet broden) der – ved et hvepsestik – fungerer som en injektionssprøjte.

 

Selve processen ved et hvepsestik fungerer således: Hvepsen “krøller sig sammen”, og trækker broden op mod maveregionen (abdomen) → hvepsen presser giften fra giftsækken ned i stikapparatet → hvepsen stikker broden ned i huden på sit offer → hvepsen sprøjter giften ind i offeret → hvepsen trækker broden ud af offeret og; stikker endnu en gang, afventer eller flyver bort.

 

En unik ting ved hvepse og hvepsestik er, at giften der indsprøjtes ved et hvepsestik, indeholder et bestemt feromon, der alarmerer andre hvepse i området, og signalerer, at de skal deltage i angrebet. De andre hvepse stimuleres altså til at angribe offeret for hvepsestikket.

 

Man kan naturligvis forstå de evolutionære og defensive fordele ved denne funktion i hvepsestikket, men det er selvfølgelig også bekymrende for offeret.

 

Bier flyver og færdes ofte i sværme, og er også kendte for at angribe i sværme; dette er ikke tilfældet ved hvepse. Hvepse flyver altid alene – men med førnævnte feromon og forsvarsmekanisme in mente, betyder det ikke, at de er alene.

 

 

Fakta

 

  • Hvepsestik er i langt de fleste tilfælde ufarlige. Almindeligvis har kun børn, ældre, allergikere (overfor hvepsestik) og mennesker med et svækket immunforsvar øget risiko for komplikationer

 

  • Komplikationerne af hvepsestik inkluderer infektion, nyresvigt, blokering af luftvejene (som følge af hævelsen ved et stik i munden eller halsen) samt døden

 

  • Selvom faren for en allergisk reaktion almindeligvis stiger med antallet af hvepsestik, hænder det, at mennesker – uden nogle forudgående allergiske reaktioner på hvepsestik – får voldsomme reaktioner af 1 enkelt stik

 

  • Ét enkelt hvepsestik kan i sjældne tilfælde være fatalt – også hos mennesker der aldrig har haft en allergisk reaktion på hvepsestik før

 

  • De fleste dødsfald som følge af hvepsestik sker indenfor 1 time efter stikket har fundet sted

 

  • Størstedelen (men ikke alle) af de fatale reaktioner på hvepsestik medfører synlige og mærkbare symptomer umiddelbart efter stikket

 

  • I yderst sjældne tilfælde kan alvorlige (inkl. fatale) allergiske reaktioner på hvepsestik forekomme mere end 4 timer senere end selve stikket

 

 

Følgende produkter anbefales til behandling af hvepsestik:

 

 

 

Relaterede artikler: bistik, myggestik, loppebid, skovflåt