Skizofreni-test

Sidst redigeret af redaktionen den 14.04.2022
Fagligt godkendt af læge (dr. med.) James Devi
skizofrenitest

Test dig selv for skizofreni

 

Her kan du tage vores skizofreni-test, som er udarbejdet med udgangspunkt i ICD-10 kriterierne (læs mere herom længere nede på siden). For at tage testen skal du:

 
 • Besvare alle spørgsmål ærligt (ellers giver testen et misvisende resultat)
 • Besvare spørgsmålene ud fra din tilstand den seneste måneds tid eller længere tid.
 
Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt
Jeg kan høre mine egne tanker som om de bliver talt. Det føles som om mine tanker ikke er mine egne eller at de bliver fjernet. Jeg kan styre andre menneskers tanker.
Jeg kan ikke kontrollere min egen bevidsthed, tanker, handlinger, følelser eller kropsbevægelser af flere årsager, deriblandt hjemsøgelse/sjælelig besættelse, tankekontrol og manglende viljestyrke.
Én eller flere stemmer inde i mit hoved diskuterer eller kommenterer på mine tanker og handlinger.
Jeg har magiske, synske eller åndelige kræfter, som andre ikke har. Enten tror de mig ikke, eller også vil de stoppe mig. De tror jeg er skør!
Jeg kommunikerer med mennesker, ånder og væsener hinsides denne verden, som andre ikke kan se eller høre. De giver mig hemmelige informationer, piner mig eller giver mig besvær.
Mine evner til at kommunikere forværres. Jeg taber mit ordforråd, grammatik, syntaks, tale og selv min håndskrift. Jeg blander ord, bogstaver og sprog sammen.
Falder du ind i en nogen mental vegetativ tilstand, som du forbliver i, uanset hvilken position folk sætter dig i, når de bevæger dig rundt?
Passer én eller flere af følgende udsagn?
a) Jeg mangler energi, er apatisk og har ingen interesse i, hvad der ellers var rutinemæssige aktiviteter i hverdagen.
b) Min tale er meget reduceret, svag og gentagende. F. eks. svarer jeg langsomt på spørgsmål, eller også svarer jeg slet ikke.
c) Mine følelser er upassende. F.eks. græder jeg af ingen årsag eller griner af vold.

Aflæs dit resultat

 

Hvis man selv eller en pårørende mistænker, at man lider af skizofreni og går til lægen med den bekymring, vil lægen give en en række spørgsmål, hvor man får et vidst antal ‘point' baseret på ens svar. Her er det graden af symptomer – om man i lav eller høj grad døjer med diverse symptomer – som afgør hvilket tal man lander på. Tallet afgør hvilken form for behandling lægen vil anbefale. Ligeledes kan man med en bestemt ‘score' få henvisning til psykolog og/eller psykiater.

 

Her er de forskellige kategoriseringer:

 

0-9: Du viser meget få symptomer på skizofreni og er sandsynligvis ikke i farezonen for at udvikle denne sygdom.

 

10-19: Du kan muligvis opleve mindre eller moderate symptomer. Dog kan nogle af svarene relatere til en angsttilstand eller blot åbensindethed i forhold til en verden af muligheder (såsom spørgsmålene vedr. synske kræfter og konspirationer). Hvis disse overbevisninger skaber problemer for dig i dit liv, bør du tage dig i agt og være klar over årsagerne til skizofreni. Du kan være i risikozonen.

 

20-29: Du har symptomer på skizofreni. Opsøg professionel hjælp. Dine symptomer kan udvikle sig og forværres med tiden. Din læge kan udskrive medicin på recept og hjælpe med at udarbejde en behandlingsstrategi. Tag din familie eller venner med dig, så de lærer det grundlæggende om din sygdom.

 

30-40: Du har meget akutte symptomer på skizofreni. Advar dine nærmeste og få dem til at arrangere et møde med en psykolog. Det er vigtigt, at du straks søger behandling og får forståelse for, hvilken type skizofreni du lider af. Din læge vil forklare dig og dine nærmeste din prognose samt vejen til helbredelse.

 

 

Om skizofreni-testen

 

Hvis du har mistanke om, at du oplever symptomer på skizofreni, bør du søge professionel hjælp.

 

Det bør dog understreges, at skizofreni-testen på denne side er ikke et diagnostisk redskab samt at der ikke findes nogen officiel test til at diagnosticere skizofreni.

 

Testen er udviklet med henblik på at give dig en større forståelse af dit eget niveau af de symptomer, der generelt betragtes som karakteriserende for skizofreni.

 

Hvert spørgsmål skal besvares ud fra din nuværende tilstand samt hvordan du har haft det den seneste måned eller længere tid. Vær ærlig over for dig selv. Testen er helt privat og anonym. Ingen data samles eller gemmes.

 

Oversigt over ICD-10 kriterierne

 


 

(Kategori A)

 

Generelle kriterier

 • Symptomerne i kategori A og B skal være til stede mindst 1 måned det meste af tiden under en psykotisk episode (eller nogen tid i løbet af de fleste dage)
 • Ingen organisk årsag

 


 

(Kategori: B)

 

Mindst én af følgende:

 • a) Tankeekko (dvs. man hører sine tanker som om de blev talt), tankepåføring (dvs. oplevelsen af at have tanker, som ikke er ens egne) eller tankefradrag (dvs. fornemmelsen af, at ens tanker bliver fjernet) og tankeudsending (telepatiske evner).)
 • b) Vrangforestilling om kontrol, indflydelse eller passivitet, hvad angår kropsbevægelse, eller specifikke tanker, handlinger eller følelser.
 • c) Hallucinerede stemmer, der løbende kommenterer på patientens adfærd eller diskuterer mellem dem selv eller andre typer af hallucinerede stemmer fra kroppen.
 • d) Vedvarende vrangforestillinger af anden art, der er kulturelt upassende eller usandsynlige såsom religiøs eller politisk identitet, overmenneskelige kræfter og evner osv.

 

ELLER

 

(Kategori C)

 

Mindst 2 af følgende:

 • e) Vedvarende hallucinationer i hvilken som helst modalitet ledsaget af enten flydende eller halvdannede vrangforestillinger uden noget entydigt affektivt indhold eller af vedvarende overvurderede ideer eller når de forekommer hver dag i uger eller månedsvis.
 • f) Brud eller interpolationer i tankerækken, hvilket resulterer i usammenhængende eller uforståelig tale eller nyskabelse af egne ord (neologismer).
 • g) Kataton adfærd såsom ophidselse, eller stivnelse i bestemte positioner (stupor), voksagtig fleksibilitet, negativisme og mutisme.
 • h) Negative symptomer såsom apati, fattigt sprog eller uoverensstemmelse af følelsesmæssige reaktioner (disse vil som regel medføre social tilbagetrækning og isolation). Det skal være tydeligt, at disse ikke skyldes depression eller indtagelse af neuroleptika.

 


Sværhedsgrader

 • Let skizofreni: 10-19
 • Moderat skizofreni: 20-39
 • Svær skizofreni: 40-60

Disse antal point kan kun opnås, hvis svarene på spørgsmålene i depressionstesten bekræfter de krav, som ligger til grund for de foreskrevne diagnostiske kriterier for depression og dens sværhedsgrader i ICD-10.

 

 

Anbefalede bøger

 

Følgende bøger indeholder supplerende information om skizofreni: