Angstlidelser

 • Der er tale om en angstlidelse, når angsten fylder så meget, at den påvirker elementer i hverdagen i en så udpræget grad, at det kan være svært at udføre bestemte handlinger.
 • Genetik, livsbegivenheder samt hjernens kemi er 3 potentielt udløsende faktorer til udvikling af angstlidelser.
 • Her på siden kan du se en oversigt over forskellige typer af angstlidelser.

 

Angstlidelser kan også være fobier

 

Angstlidelser omfatter også de fleste almindelige fobier – i svær grad

 

 

For mere generel information om angst henvises til artiklen: angst

 

 

 

Forskellen mellem angst og angstlidelser

 

Angst er en normal menneskelig følelse, som langt de fleste oplever til tider. Mange mennesker føler f.eks. nervøsitet eller angst, når de har problemer på jobbet, konfronteres med deres hemmeligheder eller før de skal træffe en vigtig beslutning.

 

Angstlidelser, derimod, er meget anderledes. De kan forårsage angst i en sådan grad, at det forstyrrer eller umuliggør et menneskes daglige liv. En angstlidelse er en alvorlig psykisk sygdom.

 

For angstlidende mennesker er bekymringer og frygt konstante og overvældende realiteter – der desuden kan være ødelæggende og invaliderende.

 

Forskellige typer angstlidelser

 

Der findes mange forskellige slags angstlidelser. Nogle kan være svære at definere, hvor andre klart passer i en bestemt kategori.

 

De mest anerkendte og klart definerede angstlidelser er:

 

 

 

At forstå angst og angstlidelser

 

Det er normalt at bekymre sig, føle sig anspændt eller angst, når man er under pres, eller når man befinder sig i en stressfuld situation.

 

Angsten er kroppens naturlige modsvar på fare – den fungerer som en slags alarm, der ringer, når man føler sig truet.

 

Selvom angst kan være ubehageligt, er angst ikke altid en dårlig eller negativ ting. Faktisk kan angst hjælpe os til at være opmærksomme/varsomme, fokuserede, anspore os til handling eller motivere os til problemløsning.

 

Men hvis angsten er konstant eller overdrevet – forstyrrer eller fylder for meget i vores dagligdag eller i vores personlige relationer – bliver det for meget og da, er det, at man har krydset linien fra at have normal angst til have en angstlidelse – evt. med et dertilhørende angstanfald.

 

Læs evt. artiklen: angstanfald

 

 

 

Årsager til angstlidelser

 

Der findes ikke én enkelt klar årsag til, at angstlidelser opstår. Forskerne har heller ikke fundet nogle specifikke årsager til angstlidelserne.

 

Der findes dog 3 faktorer, som man mener, kan bidrage til udviklingen af angstlidelser – mere korrekt betegnet 3 potentielt udløsende faktorer:

 

 • hjernens kemi
 • genetik
 • livsbegivenheder

 

 

Angstlidelser og depressioner

 

Det er et faktum, at mange af de mennesker med angstlidelser også får en depression på et tidspunkt i deres liv.

 

Sammenhængen mellem angstlidelser og depressioner har været diskuteret i årevis, men relationen mellem de to er uklar. Der findes således endnu ingen beviser for, at den ene lidelse forårsager den anden, men der er klare beviser for, at mange mennesker har begge lidelser.

 

Nogle forskere mener at angst, angstlidelser og depression stammer fra den samme biologiske sårbarhed, og at dette muligvis kan forklare, hvorfor de to tilstande ofte optræder sammen.

 

Andre forskere mener, at angstlidelser og depressioner grundliggende er forskellige lidelser, men at depressive mennesker ofte oplever symptomer, der minder om symptomerne på angstlidelser.

Eksempler herpå kan være nervøsitet, irritabilitet, søvnproblemer og koncentrationsbesvær.

 

Denne gruppe mener altså, at hver lidelse har sine egne årsager og deres egne symptomer – som dog kan minde om hinanden.

 

Uanset hvilken eksakt sammenhæng der findes mellem depressioner og angstlidelser, er der fortsat ingen tvivl om, at depression har en tendens til at forværre angst (og omvendt). Det er derfor vigtigt at opsøge behandling for begge (evt. særskilt).

 

 

Har du en angstlidelse?

 

Hvis du kan genkende dig selv i nedenstående symptomer, er det muligt at du har en angstlidelse:

 

 • Er du konstant anspændt eller bekymret?
 • Har du hyppig vandladning?
 • Føler du dig ofte rastløs eller irriteret?
 • Føler du at katastrofe og fare lurer omkring det næste hjørne?
 • Er din angst forstyrrende på job, i skole eller i forhold til familien?
 • Har du en kort lunte?
 • Oplever du pludselige tilfælde af hjertebanken?
 • Plages du af frygt, som du ved er irrationel, men som du ikke kan slippe?
 • Døjer du med hyppige hovedpiner, kvalme eller træthed?
 • Tror du at noget dårligt vil ske, hvis bestemte ting ikke gøres på bestemte måder?
 • Oplever du rysten eller skælven?
 • Undgår du bestemte hverdagssituationer, fordi de gør dig angste?

 

Ovenstående er blot nogle af de mest karakteristiske symptomer på angstlidelser. Du finder komplet oversigt over symptomerne på angst her.

 

 

 

Relaterede artikler: angst for at mistepræstationsangst, araknofobi, klaustrofobi, dødsangst