Neurologiske sygdomme

 • Neurologiske sygdomme kendetegnes ved, at de påvirker vores perifere nervesystem samt centralnervesystem.
 • Langt de fleste neurologiske sygdomme er endnu ikke ordentligt forståede af videnskaben.
 • I denne artikel finder du en udførlig liste over neurologiske sygdomme og deres symptomer.

 

Neurologiske sygdomme

 

De neurologiske sygdomme kendetegnes ved, at de rammer vores perifere- eller centralnervesystem

(Klik på billedet for større version)

 

 

For supplerende information henvises til artiklen: neurologisk undersøgelse

 

 

 

Hvad er en neurologisk sygdom?

 

Der findes mere end 600 neurologiske sygdomme og lidelser, der kan ramme mennesket. Mange af disse sygdomme er endnu ikke forståede af videnskaben – dvs. man kender typisk ikke årsagerne og ofte heller ikke årsagernes eksakte sammenhæng med symptomerne.

 

Neurologiske sygdomme og lidelser karakteriseres ved, at de rammer vores perifere- og centralnervesystem, som inkluderer følgende:

 

 • Hjerne
 • Rygmarv
 • Kranienerver
 • De perifere nerver
 • Nerverødder
 • Det autonome nervesystem
 • Neuromuskulære synapser/motoriske endeplader
 • Muskler

 

De neurologiske sygdomme inkluderer bl.a. følgende:

 

 • Epilepsi
 • Alzheimers sygdom
 • Demens
 • Krabbes sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Apopleksi (slagtilfælde)
 • Migræner og hovedpiner
 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • Multipel sklerose

 • Parkinsons sygdom
 • Guillain-Barré syndrom
 • Neuralgier (nervesmerter)
 • Neuroinfektioner
 • Hjernesvulster (tumorer)
 • Skader på nervesystemet
 • Sjögrens syndrom
 • Charcot-Marie-Tooth sygdom

 

Desuden kan konsekvenserne af tungmetalforgiftning eller fejlernæring medføre skader på nervesystemet.

 

Se en komplet liste over alle neurologiske sygdomme her (på engelsk)

 

 

Årsager til neurologiske sygdomme

 

Årsagerne til de neurologiske sygdomme kan være mange; eftersom nervesystemet er forholdsvist stort og berører næsten alle dele kroppen, er der mange steder hvorfra en nervelidelse kan udspringe.

 

Man kan opdele årsagerne til de neurologiske sygdomme i 3 kategorier:

 

 • Skader (nerver i klemme, forbrændinger m.fl.)
 • Autoimmune sygdomme og infektioner (HIV/AIDS, lupus m.fl.)
 • Sygdomme (Charcot-Marie-Tooth sygdom, bindevævsygdomme m.fl.)

 

Komplikationer

 

En neurologisk sygdom kan medføre alvorlige komplikationer – især hvis man ikke opsøger behandling i tide. Komplikationerne kan være meget forskellige alt efter den underliggende årsag, men vil i de fleste tilfælde bære præg af de neurologiske sygdommes natur; nerveskader.

 

Typiske komplikationer kan være kroniske smerter, følelsesløshed, lammelse eller nedsat bevægelighed.

 

 

Definition af neurologiske sygdomme

 

Mentale lidelser og psykiske sygdomme – som f.eks. angst, depression og skizofreni – er ikke deciderede neurologiske sygdomme, idet man ikke antager, at deres årsager udelukkende er neurologiske. Selvom de eksakte årsager til disse sygdomme er ukendte, mener eksperterne, at de sandsynligvis forårsages af uregelmæssigheder eller abnormaliteter i tanker, følelser eller opførsel (hvilket ikke er tilfældet ved de neurologiske sygdomme).

 

Det samme gælder f.eks. udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder; disse kan heller ikke klassiferes som deciderede neurologiske tilstande, idet man ikke er sikker på deres årsager.

 

Desuden er symptomerne ved både mentale lidelser, psykiske sygdomme, udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder ofte meget forskellige fra symptomerne ved de neurologiske sygdomme. Herved skal forstås, at de forskellige sygdomsgrupper ofte har nogle meget forskelligartede præg.

 

På trods af forskellene i såvel årsager som symptomer kategoriseres alle ovenstående sygdomme ofte som neurologiske sygdomme.

 

 

Symptomer på neurologiske sygdomme

 

Eftersom de neurologiske sygdomme kategoriseres ud fra, at de i deres natur rammer nerver, muskler, hjerne og rygmarv, afspejles dette også i deres symptomer.

 

Symptomerne kan desuden opstå som følge af beskadigelse, tryk eller klemning af en enkelt nerve (som ved f.eks. karpal tunnel syndrom eller en iskiasnerve i klemme) såvel som flere nerver (som ved f.eks. neuropati).

 

Symptomerne på neurologiske sygdomme kan inkludere:

 

 • Muskelforstyrrelser
 • Balanceproblemer
 • Svimmelhed
 • Besvimelse
 • Bevægelsesforstyrrelser
 • Motoriske problemer

 

 • Muskelspasmer
 • Ændret hørelse
 • Syns- og høreforstyrrelser
 • Talebesvær/udtaleproblemer
 • Synkebesvær
 • Besvær med at tygge

 

Øvrige symptomer på neurologiske sygdomme kan være:

 

 • Feber
 • Muskelsvaghed
 • Vandladningsbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsestab
 • Kvalme og/eller opkast
 • Følsomhed (fysisk)

 

 • Brændende fornemmelse
 • Prikken eller kilden
 • Lammelser
 • Følelsesløshed
 • Fordøjelsesproblemer
 • Angst eller frygt

 

Skader på det autonome nervesystem (som er en del af perifere nervesystem) kan medføre symptomer såsom:

 

 

Alvorlige symptomer på neurologiske sygdomme der kan være tegn på en akut helbredsmæssig tilstand (ring 112), kan være:

 

 • Ændring i bevisthedsniveauet eller årvågenheden
 • Synkebesvær
 • Pludselig lammelse
 • Ikke at kunne bevæge en kropsdel
 • Svimmelhed eller besvimelse
 • Sløret eller forvrøvlet tale
 • Anfald
 • Nedsat koordinationsevne inklusiv:
 • Vejrtækningsproblemer
 • Stakåndethed
 • Tung vejrtrækning
 • Hvæsen
 • Åndedrætsbesvær
 • Åndedrætsophør

 

Eftersom der findes mange forskellige neurologiske sygdomme – også med ukendte eller udokumenterede symptomer – skal ovenstående blot betragtes som de mest generelle symptomer.

 

 

Hvem kan behandle neurologiske sygdomme?

 

Følgende specialister kan anvendes (typisk i kombination)  i behandlingen af neurologiske sygdomme:

 

 • Neurolog/neurokirurg/hjernekirurg
 • Rehabiliteringssygeplejerske
 • Psykiater
 • Psykolog
 • Ortopædkirurg
 • Speciallæge i intern medicin (internist)

 

 • Fysiurg
 • Diætist
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Talepædagog
 • Audiolog

 

Præcis hvordan en neurologisk sygdom skal behandles, afhænger af årsagerne og symptomerne på sygdommen.

 

Eksempler på led i behandlingen af en neurologisk sygdom kan være:

 

 • Forbedre den generelle kropslige funktion
 • Styrkelse af muskler og led
 • Forebygge muskelsvækkelse
 • Forbedre rækkevidde og fleksibiltet
 • Håndtere muskelsammentrækninger
 • Kontrollere vejrtrækningen